PATIENT INFORMATION

Vid behov av sjukvård utanför ordinarie
öppettider, på helger samt helgdagar,
kontakta 1177 för rådgivning,
din Vårdcentral eller närmaste Akutmottagning.

Medtag din medicinlista från Apoteket
eller 1177.se, vid besök hos annan vårdgivare.


GDPR

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.
Personuppgifter är information som kan kopplas till din person direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum.

Vi kan behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, t ex för att skicka efter journal från annan vårdgivare, röntgen etc.

När du lämnar ditt samtycke ska du få tydlig information om vad du samtycker till. Vi sparar din e-postadress så länge du önskar men raderar dina meddelanden så snart vi har hanterat ditt ärende, oftast inom cirka en vecka.

Skapa din hemsida gratis!