TJÄNSTER & AVGIFTER

De patientavgifter som gäller inom Region Östergötland gäller också hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata vårdgivare som har avtal med regionen. Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård. För barn upp till 18 år är de flesta läkemedel kostnadsfria.

Våra tjänster

  • Läkarbesök
  • Besök Sjuksköterska
  • Influensa vaccination
  • Vaccination TBE

  • Hälsokontroll
  • Läkarintyg (sjukintyg)
  • Körkortsintyg högre behörighet


Det finns en gräns för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård.
Det kallas högkostnadsskydd och gäller också om en person söker vård i ett annat landsting/region än där hon eller han bor. Högkostnadsskyddet innebär att en person under ett år sammanlagt betalar högst 1 150 kronor i patientavgifter.

  • Frikort gäller på vår mottagning.

 

Avgifter

Läkarbesök

200 kr

Besök Sjuksköterska

200 kr

Vaccinationer (TBE)

400 kr

Läkarintyg (sjukintyg)

375 kr

Körkortsintyg

900 kr

Skapa din hemsida gratis!